O nás4/2010

Založena společnost Black and Bush Solar s.r.o., jako společnost s ručeným omezeným se základním kapitálem 300.000,- Kč. Její činnost byla zaměřena na přípravu projektů pro výstavbu solárních zařízení.

1/2012

Z důvodu rozšíření svojí činnosti byla společnost přejmenována na INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MORAVA s.r.o., svoji činnost rozšířila o přípravu, projekci a výstavbu komunikací a inženýrských sítí.

7/2017

Název společnosti byl zjednodušen na ISMO s.r.o. a byl navýšen základní kapitál na částku 2.000.000,- Kč a společnost rozšířila svoji činnost o výstavbu rodinných domů, průmyslových objektů a staveb pro občanské vybavení.

8/2017

Rozšíření činnosti o nakládání a likvidaci odpadů.

11/2017

Založení dceřiné společnosti ISMO KOSOVA Development sh.p.k. - rozšíření působnosti do Balkánských republik - Kosovská republika, Republika Srbsko, Albánská republika

1/2018

29.1.2018 proběhla tranformace společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost a společnost bude vystupovat pod názvem ISMO a.s.

2/2018

Zahájení procesu zavádění systému managementu kvality ISO 9001:2015 odborné přípravy dokumentace a předcertifikačního auditu

3/2018

Certifikace do systému managementu kvality ISO 9001:2015 pro služby a činnosti Stavební a developerská činnost.