Naše činnosti


ISMO a.s. | Stavební  a developerská společnost


Zajistíme výstavbu

 • Rezidenční domy - satelitní města,
 • rezidenční výstavba bytů - bytové komplexy,
 • komerční objekty administrativa,
 • komerční objekty obchodní prostory,
 • komerční objekty conferenční prostory,
 • ubytovací zařízení - hotely, penziony, ubytovny, sociální bydlení,
 • výrobní areály,
 • skladovací areály,
 • objekty pro logistiku,
 • areály pro zábavní parky, kasina, aquaparky.

Příprava projektů

 • Výběr vhodných lokalit,
 • zajištění pozemku,
 • zcelování pozemků,
 • určení zastavěnosti pozemu a regulativů,
 • vyjádření dotčených orgánů,
 • předprojektová příprava,
 • vizualizace pojektu na pozemku,
 • 3D modely projektů,
 • vyřízení stavebního povolení,
 • stavbení povolení,
 • úhrada stavební daně.

Realizace projektů

 • Položkový rozpočet nákladů na výstavbu,
 • časový harmonogram prací,
 • výběr stavební společnosti,
 • příprava staveniště,
 • realizace projektu,
 • dozorování stavby po celou výstavby,
 • předání stavby.

Prodej a marketing

 • Příprava reklamní podpory před zahájením projektu,
 • letáky,
 • www.stránky k projektu,
 • inzerce média,
 • veřejná internetová prezentace,
 • billbordy na staveništi,
 • prodejní místo na stavbě,
 • zajištění předprodejů bytů po vydání stavebního povolení.